กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

กรมศิลปากร 6 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา การก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

3.นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย

4.นักจดหมาย จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

5.วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.