สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา รับสมัคร 8 – 31 กรกฏาคม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 67 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา รับสมัคร 8 – 31 กรกฏาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

3.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

4.วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฏาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.