การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 383 อัตรา รับสมัคร 15 – 31 กรกฎาคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 383 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 383 อัตรา รับสมัคร 15 – 31 กรกฎาคม

อัตราที่เปิดรับสมัคร

1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร จำนวน 177 อัตรา
2. นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
5. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
7. วิทยากร 45 อัตรา
8. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
9. ช่าง จำนวน 124 อัตรา
10. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/recruit หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

ประกาศรับสมัคร | กลุ่มตำแหน่ง


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.