กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 8 – 23 กรกฎาคม

กรมศิลปากร 7 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 8 – 23 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้า หรือทางตัดเย็บเสื้อผ้า

2.นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

3.นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

4.นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

5.ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮอร์น) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

6.นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.