การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา รับสมัคร 8 – 12 กรกฎาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 53 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา รับสมัคร 8 – 12 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

2.ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี/ การเลขานุการ / พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5.ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 16 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.pean2.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.