ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งงาน (พนักงาน)

พนักงานสัญญาจ้าง
– ผู้วิเคราะห์ ทีมพัฒนาการชำระราคา ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2563)
– ตำแหน่งงาน IT. 15 อัตรา (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2563)
– เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 8 ตุลาคม 2563)

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร
– นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
– ด้านการเงิน
– ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ด้านเศรษฐศาสตร์
– ตำแหน่งงานด้านอื่นๆ
– ด้านกฎหมาย
– ด้านบัญชี
– กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
– โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

คุณสมบัติทั่วไป

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
– ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC/IELTS/TOEFL

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.