กรมขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 กรกฎาคม

กรมขนส่งทางบก 7 อัตรา

กรมขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง (ศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

2.นายช่างโยธา (ศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สำรอง

3.นายช่างโยธา(กรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สำรอง

4.เจ้าพนักงานขนส่ง(กรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา
– ปวช.ประเภทวิชาพาณิชกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.