การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 93 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 กรกฎาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 93 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 93 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประกาศเลขที่ 958 จำนวน 38 อัตรา ประกอบด้วย
– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 21 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 14 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร
– ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.ประกาศเลขที่ 959 จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย
– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 19 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 36 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pea-n1-jobs.web.app/login  ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2563 และยื่นใบสมัครสอบเอกสารประกอบสมัครถึง แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5324-4752 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง สังกัด และคุณสมบัติของอัตราที่เปิดรับได้จากประกาศเลขที่ 958 และ 959

ประกาศเลขที่ 958 : ประกาศเลขที่ 959


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.