สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี 41 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 กรกฎาคม

สำนักงานกองทุนยุติธรรม 41 อัตรา

สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี 41 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
– สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
– สํานักงานกองทุนยุติธรรม (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.jfo.moj.go.th และ http://www.moi.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.