เตรียมตัวสอบตำรวจ แจกแนวข้อสอบตำรวจ กับการทดลองทำข้อสอบตำรวจ เพื่อเตรียมสอบตำรวจ ปี 2563 เข้าไปทดลองได้ที่นี่

เตรียมตัวสอบตำรวจ

เตรียมตัวสอบตำรวจ แจกแนวข้อสอบตำรวจ กับการทดลองทำข้อสอบตำรวจ เพื่อเตรียมสอบตำรวจ ปี 2563

วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ

สายปราบปราม

1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ
5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
6. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สายอำนวยการ

1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 ข้อ
4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ทดลองทำข้อสอบได้ที่นี่

47666
Created on By kelsoft

เตรียมตัวสอบตำรวจ 2563

เตรียมตัวสอบตำรวจ 2563

1 / 25

ถ้าค่าเฉลี่ย 11, 18, 21 และ 5x มีค่าเท่ากับ 20 แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด

2 / 25

4 * 7 = 25 , 8 * 2 = 14 แล้ว 5 * 3 = ?

3 / 25

1  1  2  2  3  4  3  5  8  4  7 ...

4 / 25

10  2  12  4  14  6  16  8  18 ...

5 / 25

10  10  20  60 ...

6 / 25

เครื่องมือวาดรูปของโปรแกรม PowerPoint คล้ายกับโปรแกรมใด

7 / 25

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร

8 / 25

ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

9 / 25

การวัดขนาดข้อมูล 1 GB (กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ

10 / 25

www.rta.mi.th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรเกี่ยวกับอะไร

11 / 25

His_____to his family is seen easily.

12 / 25

Driver who break the traffic rule will be_____for 3,000 baht

13 / 25

It is very difficult to totally eradicate corruption in Thailand.

14 / 25

You ask a telephone operator if she would repeat a number, She says: “”

15 / 25

Jane’s parent were very_____because she was out so late last night.

16 / 25

11  20  33  51  78  119 …

17 / 25

64  243  256  125 ?

18 / 25

ถ้า 3 * 5 = 24 และ 4 * 6 = 40 แล้ว 2 * 8 = ?

19 / 25

แม่สัญญากับลูกว่า “ถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่ง แม่จะให้รางวัล” จะถือว่าแม่ผิดสัญญาในกรณีใด

20 / 25

ถ้า (a)(b)(c)(d) = 0 และ (b)(c)(d)(e) = 1 ข้อใดมีค่าเท่ากับศูนย์

21 / 25

เมื่อมีแขกมาเรือนชานต้องต้อนรับการปฏิบัติข้างตน สอดคล้องกับข้อใด

22 / 25

มีนักเรียนอยู่ 3000 คน โดยเป็นนักเรียนชาย 1600 คน ถ้ามีนักเรียนหญิงขาดเรียน 50 คน นักเรียนหญิงที่มาเรียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด

23 / 25

อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์รวมสัญญานที่รับข้อมูลมาจากหลายสถานี แล้วตรวจสอบข้อมูลว่าแอดเดรสของสถานีปลายทางคือที่ใด แล้วจะส่งต่อกลุ่มข้อมูลไปยังสถานีปลายทางทางนั้น

24 / 25

การสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารของข้าราชการตำรวจใช้รูปแบบการส่งสัญญาณแบบใด

25 / 25

ขายเก้าอี้ในราคา 9,000 ได้กำไร 20% ถ้าขาย 8,250 จะได้กำไรหรือขาดทุน

Your score is

The average score is 39%

0%

41227
Created on By kelwinkongkaew

แนวข้อสอบตำรวจ วิชาอนุกรม อุปมา-อุปมัย

แนวข้อสอบตำรวจ วิชาอนุกรม อุปมา-อุปมัย ไว้เตรียมสอบตำรวจทุกสาย

1 / 40

313  326  339  3,412 ...

2 / 40

7  36  125  .....  243

3 / 40

11  10  .....  100  1,001  1,000  100,001

4 / 40

2  12  36  80  150  …  392

5 / 40

4  18  .....  100  180  294  448

6 / 40

89  94  47  24  .....  82  41  21  65  70  35  18  53  58  29  15

7 / 40

2  12  30  …  90  132

8 / 40

7  9  11  15  17  19  ...

9 / 40

247  235  210  200  180  ...

10 / 40

8  9  10  13  12  …

11 / 40

1  11  29  55  …

12 / 40

0  1  8  81  …

13 / 40

32  31  34  32  ...

14 / 40

1  2  4  7  ...

15 / 40

9  30  69  132  ...

16 / 40

22  25  30  40  ...

17 / 40

3  7  13  21  ...

18 / 40

7  9  16  25  ...

19 / 40

11  33  132  660  ...

20 / 40

36  24  12  0  ...

21 / 40

.......... : มะระ :: ลำไย : ………

22 / 40

.......... : เล็บ :: ปอด : ………

23 / 40

.......... : อังกฤษ :: บราซิล : ………

24 / 40

.......... : ประจิม :: วุ่นวาย : ………

25 / 40

.......... : อิฐ :: ข้าวโพด : ………

26 / 40

เรือ : ประทุน :: ?  :  ?

27 / 40

จังหวัด : อำเภอ :: ?  :  ?

28 / 40

ปลา : นก :: ?  :  ?

29 / 40

ทองคำ : สินแร่ :: ?  :  ?

30 / 40

เครื่องเทศ : อาหาร :: ?  :  ?

31 / 40

มหาสมุทร : อ่าว :: ?  :  ?

32 / 40

ต้นไม้ : ป่า :: ?  :  ?

33 / 40

กลุ่ม : เดี่ยว :: ?  :  ?

34 / 40

ใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ :: ?  :  ?

35 / 40

สับ : บด :: ?  :  ?

36 / 40

โอเอซิส : ทะเลทราย :: ?  :  ?

37 / 40

จมูก : ใบหน้า :: ?  :  ?

38 / 40

ลําธาร : แม่น้ำ ::  ?  :  ?

39 / 40

เสมียน : สถาปนิก ::  ?  :  ?

40 / 40

อาหาร  :  ?  ::  ?  :  ดื่ม

Your score is

The average score is 39%

0%


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.