การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
– การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | คุณสมบัติของตำแหน่ง


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.