กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 – 29 กรกฎาคม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 10 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 – 29 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักธรณีวิทยา จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

2.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่

4.นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5.นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

6.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7.นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาในทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการจัดการอุตสาหกรรม หรือทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.