การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

รายละเอียดการรับสมัคร

การท่าเรือแห่งประเทศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ (ม.3) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://portjob63.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.