กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 7 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม

กรมป่าไม้ 7 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 7 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
– ต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “ข้าราชการ” -> “ปี 2563” ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.