หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกทหารกองหน้ากองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 21 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 21 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกทหารกองหน้ากองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 21 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่บรรจุการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา
– กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพลขับ จำนวน 3 อัตรา
– กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

– รับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8))
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัคร

– สมัครด้วยตนเองด้วยการกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ที่ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563
– ผูสมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.