กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 กรกฎาคม

กรมพลศึกษา 5 อัตรา

กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางนันทนาการ ทางการจัดการกีฬา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนันทนาการ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

4.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dpe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.