กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม

กรมการแพทย์ 42 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร จำนวน 7 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
7.พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
9.พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
10.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 6 อัตรา
11.พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.