กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 3 – 7 สิงหาคม

กรมการจัดหางาน 9 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 3 – 7 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.