กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 5 – 18 สิงหาคม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 5 – 18 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับในสาขาวิชาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.