กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา รับสมัคร 5 – 26 สิงหาคม

กรมประชาสัมพันธ์ 12 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา รับสมัคร 5 – 26 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://prd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.