สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 10 – 19 สิงหาคม

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 10 – 19 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

2.นักจัดการงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

3.นักองค์กรสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ จิตวิทยา

4.นิติกร จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5.นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.