องค์การสุรา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

องค์การสุรา 6 อัตรา

องค์การสุรา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่ายระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาการเงิน สาขาการบัญชีหรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

4.เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการผลิต และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

5.พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา

6.ช่างเทคนิค ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเครื่องกลสาขาไฟฟ้ากำลัง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://liquor.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.