สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม

สถาบันการบินพลเรือน 3 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี

2.นักพัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.