การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 25 ตำแหน่ง รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 ตำแหน่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 25 ตำแหน่ง รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี
1.สถาปนิก 8
2.วิศวกร 8 (ไฟฟ้า)
3.วิศวกร 8 (โยธา)
4.นิติกร 6
5.บุคลากร 6
6.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6
7.นักวิชาการ 6
8.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
9.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6

ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10.พนักงานบัญชี 6
11.พนักงานพัสดุ 6
12.ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)
13.ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
14.พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5
15.ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)
16.ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส)
17.พนักงานการสินค้า 5

ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
18.พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)
19.พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
20.ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)
21.พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)
22.พนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
23.พยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
24.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3
25.พนักงานปากเรือ 2 (พนักงานขุด)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://portjob63.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.