สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 12 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รับสมัคร 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน รัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน บริหารธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร พัฒนาทรัพยกรมนุษย์ การจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน บริหารภาครัฐและภาคเอกชน นิติศาสตร์

2.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสต์และสถิติ สาขาวิชาสถิติ

4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.