กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 3 อัตรา

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.พนักงานการศึกษา (สังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจชายแดน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหน้าที่

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภายในค่ายพระราม 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 สอบถามรายละเอียดโทร 032706524 กด 25 ต่อ 218 ตั้งแต่่วันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.