สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 14 สิงหาคม – 11 กันยายน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 14 สิงหาคม – 11 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา

การรับสมัคร

– ประกาศรับสมัคร 3 สิงหาคม 2563
– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.immigrationadmission.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.