กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 สิงหาคม

กรมธนารักษ์ 20 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สารสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4.นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง

5.นางช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง

6.นางช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง

7.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.