สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
– ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
– ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)
– วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้ !!
– มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ กรณีไม่มี สตม. จะจัดสอบให้

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.