กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ม.3/ม.6 96 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 สิงหาคม

กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร 13 – 21 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 96 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.รับเฉพาะเพศหญิง
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่รับสมัคร)
3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
5.มีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป
6.ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล กองอำนวยการ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (www.bhumibothospital.rtaf.mi.th)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.