กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือก บรรจุเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา รับสมัคร 8 – 13 สิงหาคม

กองพลทหารราบที่ 11 50 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือก บรรจุเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา รับสมัคร 8 – 13 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพลขับ จำนวน 25 อัตรา
2.ตำแหน่งทั่วไป (เสมียน, พลสูทกรรม, พลวิทยุโทรเลข, พลทางสาย, พลสลับสาย) จำนวน 18 อัตรา
3.ตำแหน่งช่างยางยนต์ จำนวน 5 อัตรา
4.ตำแหน่งช่างวิทยุ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038981702

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.