ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารกรุงเทพ หลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ Call Center (ลูกจ้างตามสัญญา)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
– ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2.Marketing Officer – Bancassurance (เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– ประสบการณ์ด้านการขายประกันชีวิตอย่างน้อย 1 ปี
– ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต
– ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Careers


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.