มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา รับสมัคร 6 สิงหาคม – 7 กันยายน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 67 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา รับสมัคร 6 สิงหาคม – 7 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 67 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.มีวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปืนริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.(เพศชาย) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และรอบอกวัดได้โดยรอบเสมอราวนม เวลาหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร (เพศหญิง) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตาบอดสี ตาบอดกลางคืน สายตาสั้นมากกว่า 6 Diopters และผ่านการตรวจร่างกายตามทีมหาวิทยาลัยกำหนด
5.ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ซี่งมองเห็นในที่เปิดเผย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ilp.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=5954 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.