เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 57 อัตรา รับสมัคร 5 – 31 สิงหาคม

เทศบาลนครนนทบุรี 57 อัตรา

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 57 อัตรา รับสมัคร 5 – 31 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
สำนักการคลัง
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 10 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
– คนงาน จำนวน 3 อัตรา
– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.