กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 17 สิงหาคม – 4 กันยายน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 17 สิงหาคม – 4 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศราฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.