กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 สิงหาคม

กรมการแพทย์ 20 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
4.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
6.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
11.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.