สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง รับสมัคร 5 – 19 สิงหาคม

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 4 ตำแหน่ง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง รับสมัคร 5 – 19 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี)
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
3.นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.