หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน รับราชการเป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 2 กันยายน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน รับราชการเป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 2 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 97 อัตรา ในตำแหน่งประจำ (ชกท.091) ศสพ. (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
3.มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร
4.งดรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และสามารถกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่เว็บไซต์ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563 และนำใบสมัครมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.