บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม

บริษัท ทีโอที จํากัด หลายอัตรา

บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ – ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จํากัดภูมิลําเนา

2.วิศวกร (บุคคลภายนอก)จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จํากัดภูมิลําเนา

3.นักการตลาด (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการตลาด ไม่จํากัดภูมิลําเนา

4.นักบริหารผลิตภัณฑ์ (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ไม่จํากัดภูมิลําเนา

5.นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ / การจัดการ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.