กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 5 อัตรา รับสมัคร 24 สิงหาคม – 2 กันยายน

กรมท่าอากาศยาน 5 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 5 อัตรา รับสมัคร 24 สิงหาคม – 2 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขา การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร
– เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.