ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารกรุงไทย หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
– Business Analyst – สายงานเทคโนโลยี
– Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี
– IT Innovation LAB Team – สายงานเทคโนโลยี
– Testing and Quality Assurance – สายงานเทคโนโลยีช
– Enterprise Architect – สายงานเทคโนโลยี
– Full-Stack Developers – สายงานเทคโนโลยี
– UX & UI สายงานเทคโนโลยี – สายงานเทคโนโลยี
– Programmer / Developer – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.hrms.ktb.co.th/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.