การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 4 อัตรา รับสมัคร 24 – 31 สิงหาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 4 อัตรา รับสมัคร 24 – 31 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเฉพาะงาน งานสถานีบางซื่อ จำนวน 4 อัตรา ( พสถ.กม.11 จำนวน 1 อัตรา , บซ จำนวน 1 อัตรา , ธบ. จำนวน 2 อัตรา) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ ฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาติผู้บังคับบัญชา โดยนำหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นในวันสมัคร
– ไม่จำเพศ ต้องพ้นภาระทางทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหาร
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานสถานที่บางซื่อ 197 นิคมรถไฟ กม.11 แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.