สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 33 อัตรา รับสมัคร 20 – 26 สิงหาคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 33 อัตรา รับสมัคร 20 – 26 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
5.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
7.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
9.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
10.พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
11.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
12.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
15.ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://webapp.spko.moph.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.