การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หลายอัตรา รับสมัคร 17 – 28 สิงหาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หลายอัตรา รับสมัคร 17 – 28 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่าง (ไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
– อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.exat.co.th/ หัวข้อ “สมัครงาน” คลิก “สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต” ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.