สสจ.ระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา รับสมัคร 31 สิงหาคม – 8 กันยายน

สสจ.ระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 47 อัตรา รับสมัคร 31 สิงหาคม – 8 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสาธารณสุข
2.นักรังสีการแพทย์
3.พยาบาลวิชาชีพ
4.แพทย์แผนไทย
5.นักโภชนาการ
6.นักวิชาการพัสดุ
7.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
9.เจ้าพนักงานธุรการ
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11.พนักงานเปล
12.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13.พนักงานบริการ
14.พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16.พนักงานซักฟอก
17.พนักงานขับรถยนต์
18.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19.พนักงานประกอบอาหาร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.