กรมสรรพากร รับสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หลายอัตรา รับสมัคร 1 – 16 กันยายน

กรมสรรพากร หลายอัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หลายอัตรา รับสมัคร 1 – 16 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

กรมสรรพากรรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 51 (2/2563)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี
– ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบกระเงินของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.