พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6/ปวช. 133 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 133 อัตรา

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6/ปวช. 133 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 83 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ่) จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ่) ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์

ประกาศรับสมัคร (จตุจักร) | ประกาศรับสมัคร (ทุ่งครุ่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.