สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สอบช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ปี 2563

สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 และรายชื่อสนามสอบแต่ละรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ภาค ก. ก.พ. (Paper&Pencil) สอบวันอาทิตย์ 27 กันยายน 2563 สอบตอนเช้าหรือบ่ายดูที่เลขประจำตัวสอบ

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_128.pdf

– ศูนย์สอบกทม.และนนทบุรี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_113.pdf

– ศูนย์สอบนครปฐม

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_114.pdf

– ศูนย์สอบปทุมธานี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_115.pdf

– ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_116.pdf

– ศูนย์สอบราชบุรี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_117.pdf

– ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_118.pdf

– ศูนย์สอบชลบุรี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_119.pdf

– ศูนย์สอบเชียงใหม่

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_120.pdf

– ศูนย์สอบพิษณุโลก

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_121.pdf

– ศูนย์สอบนครราชสีมา

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_122.pdf

– ศูนย์สอบอุดรธานี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_123.pdf

– ศูนย์สอบอุบลราชธานี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_124.pdf

– ศูนย์สอบขอนแก่น

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_125.pdf

– ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_126.pdf

– ศูนย์สอบสงขลา

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_127.pdf


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.