การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน

การยางแห่งประเทศไทย 15 อัตรา

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิทยาศาสตร์ (QA) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเคมี หรือเทคโนโลยีการยาง

2.พนักงานทดสอบคุณภาพยาง (Lab) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.พนักงานทดสอบคุณภาพยาง (QC) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.พนักงาน (จุดเก็บและรีดตัวอย่างอย่าง และจุดไลน์การผลิต) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

5.พนักงานควบคุมยานพาหนะ (รถตัก , สิบล้อ , โฟคลิฟทฺ์ , รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

6.พนักงานช่าง (ซ่อมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตยางแท่ง STR 20) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

7.เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์รับซื้อผลผลิตฯ จังหวัดนครพนม จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารทั่วไป การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.