องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 88 อัตรา รับสมัคร 14 – 25 กันยายน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 88 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 88 อัตรา รับสมัคร 14 – 25 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 50 อัตรา
1.ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา
– เอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
– เอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
– เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
– เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
– เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
– เอกสังคม จำนวน 3 อัตรา
– เอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
– เอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
– เอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
– เอกเกษตร (พืช) จำนวน 2 อัตรา
– เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งบุคคลากรสนับสนุน (ธุรการ) (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการ(โสตทัศนศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 38 อัตรา
5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป
– งานครัว จำนวน 4 อัตรา
– งานแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
– งานทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา
– งานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– งานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– งานประจำรถ จำนวน 2 อัตรา
– งานสวน จำนวน 8 อัตรา
– งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา
– งานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งภารโรง (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 โทรศัพท์ 038-398-039-42 ต่อ 116

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.